?

Log in

*MUAH* =D [entries|friends|calendar]
Señorita

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

=S [24 May 2003|11:13am]
Why do I at times think...that I am a plain pop-freak?
dial me up

=) [11 May 2003|12:19pm]
[ mood | amused ]

I highly recommend this fab. page. Enjoy! =)

3 calls| dial me up

[02 May 2003|05:39pm]
happy family! (with hidden message!)
Only the most imporant people to me read my
Livejournal


Why do people read your Livejournal?
brought to you by Quizilla
1 call| dial me up

=D [30 Apr 2003|05:25pm]
Hi people! I am back! =D

My internet was...um...well! I couldn't go online =)

going to post some more..a bit later =)
1 call| dial me up

BTW! [20 Apr 2003|07:21pm]
HAPPY EASTER, FOLKS! =D
1 call| dial me up

Bah [04 Apr 2003|04:50pm]
Making list

Bye
dial me up

to chr [03 Apr 2003|04:00pm]
Hey! Mit tastertur gik amok!
Måtte logge af...skulle også alligevel :P Ses


Sedrah
dial me up

mooonkay [28 Mar 2003|02:48pm]
finella
is a
Bug-Eating Paladin Monkey


...with a Battle Rating of 6.6To see if your Food-Eating Battle Monkey can
defeat finella, enter your name:

dial me up

HEEEY! [26 Mar 2003|05:14pm]
[ mood | happy ]

MY DAD HAS BOUGHT PS2 TO MY LITTLE BROTHER; AND IT CAN PLAY DVD!


:D Weeeeee!


Sedrah

2 calls| dial me up

Hey [22 Mar 2003|10:50pm]
New icon, thanx to pinkkisshez :)
dial me up

Bøv. [09 Mar 2003|09:18pm]
Har kedet mig idag. Læst lidt matematik og været på nettet. Jeg er igang med at sætte layout til fransk op...SÅ kedeligt..som alt andet i mit liv? Eller..kan man kalde det det? Matematik prøve = BAH! Fysik Prøve = DET siger jeg IKKE noget om.


Sedrah
dial me up

Hullo! [06 Mar 2003|03:53pm]
[ mood | amused ]

You don't want to read this..it's stolen from SOMEONE :)Collapse )

dial me up

Hm [02 Mar 2003|11:39pm]
Har skrevet rimeligt meget af min stil, og bliver snart færdig..næsten :) Ok, Ok. Så var Saybia ikke fulde. Tsk tsk :)

Chr, har du husket det med emnet i fransk? HUSK! Vi har kun de her 8 timer, så skal vores brochure være færdig! Har fundet masser af stof ;)

Også om KKK. I get sick just by hearing that fucking name.


Sedrah
1 call| dial me up

Snak med Malumse. [28 Feb 2003|05:56pm]
Glacia siger:
Heeeeeeej!

DoLoRoSa... siger:
Heeey

Glacia siger:
Oversat til dit modersmål: Muuuuuuuuh!

DoLoRoSa... siger:
BaaaaaaH
1 call| dial me up

Ahem [22 Feb 2003|03:07pm]
Mine fremtidige planer:

Snakke med min psykolog om jeg ikke godt kan komme på et Julemærkehjem. Det har jeg villet i lang tid, og har tænkt mig, at være der i Juni + Juli måned. Jeg trænger så meget til at komme væk fra mine omgivelser. Jeg er træt af det hele. Jeg sidder i en dum gammel rille. Den SAMME procedure HVER dag.

Sedrah
dial me up

WO! [17 Nov 2002|08:19pm]
Marylin Monroe! Wauw...that's cool!
3 calls| dial me up

Heehee [17 Nov 2002|08:18pm]
bombshell
Which female sex symbol are you?

brought to you by Quizilla
dial me up

Hm? [17 Nov 2002|07:59pm]
Like the pic? It's Amisha Patel.
dial me up

Gahh [15 Nov 2002|09:18pm]
Hot damn! Sweet mushu on the honey baby!
dial me up

MSN [07 Nov 2002|12:02am]
How come nobody are online? Hmm...oh! It's 11.50 pm! That's why!

Sedrah
1 call| dial me up

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]